European Open adskiller sig dog afgørende fra FCI’s Verdensmesterskab på 3 punkter:
1. Deltagelse kræver ikke en stambog, men er også for ikke stambogsførte hunde.
2. De deltagende nationer bør ikke udtage deres deltagere, men bør om nødvendigt afholde et
kvalifikationsforløb, hvorved alle interesserede får muligheden for at kvalificere sig.
3. Alle nationer har umiddelbart muligheden for at stille med mindst 32 ekvipager.
Men da arrangementet er FCI-officielt så kræves dog en FCI-anerkendt resultatbog = en rød resultatbog.

Danmarks EO-teamleader 2018 er som de foregående år Regin Reinhard, der med DKK’s agilityudvalgs accept står for alt det praktiske omkring fællestilmelding og evt. kvalifikationsforløb med videre.

Deltagerkvoten har hidtil været på op til 32 ekvipager fra hvert land, hvor max. 16 må være store
hunde. Kvoten er endnu ikke bekræftet for 2018, men der forventes ingen ændringer. Danmark fordeler så
sin kvote med de max. 16 pladser til store hunde og 16 pladser til små og mellem hunde. Det har hidtil
stemt fint overens med fordelingen blandt de interesserede ekvipager.
Skulle der være flere interesserede end vi har pladser, så kan man skrives op som reserve, hvor man ikke
kun er reserve for Danmark, men også skrives på den internationale EO-reserveliste.

EO afvikles i år i Østrig på hestesportsstedet Magna Racino i byen Ebreichsdorf ca. 30 km syd for Wien.
Ebreichsdorf ligger ca. 1.140 km fra Padborg og ca. 935 km fra Rostock.
Afviklingen af EO foregår i 4 ringe og vil have deltagelse af 750-780 ekvipager, der hver løber 2 holdløb om
fredagen og 2 individuelle løb om lørdagen.
Kun finaler om søndagen der er ret svære at kvalificere sig til, så umiddelbart 4 løb over weekenden for de
flestes vedkommende og en spændende finalesøndag som tilskuer.
Arrangementet starter med dyrlægekontrol, opvarmning og indmarch om torsdagen.

Den danske tilmeldingsprocedure for 2018:
Det danske hold skal tilmeldes samlet hos arrangøren d. 31. maj af holdlederen eller d. 5. juni, hvis vi får
dispensation og skal her følges af den samlet deltagerbetaling. Startgebyret for deltagelse både individuelt
og på hold bliver forventelig mellem 35-40 euro pr. ekvipage.
Løbske tævers deltagelse er blevet opdateret til de samme regler som i Danmark, hvilket vil sige, at de
starter, som de er placeret i startrækkefølgen. ☺
Et hold i holdkonkurrencen består af 3-4 ekvipager i samme hundestørrelse.
Danmarks hold i holdkonkurrencen sættes, når de danske ekvipager er kendt og dannes stort set ud fra
ekvipagernes egne ønsker. Ved sin tilmelding accepterer man dog i alle 3 størrelser, at vi først og fremmest
sætter rene danske hold bestående af 4 ekvipager med 4 forskellige fører. En evt. rest af ekvipager, der
kommer til at mangle et fuldt hold, meldes så på internationalt mixede hold.
Et krav for at kunne komme til at repræsentere Danmark og Dansk Kennel Klub ved EO-2018 er en
dokumenteret løbshastighed for hunden på mindst 3,5 meter/sek. både i spring og agility.

Læs meget mere her: Information om dansk deltagelse ved EO 2018

NYT: Information om kvalifikation til EO 2018

European Open 2018 - Officiel hjemmeside
Her kan man læse regler, om stedet, om dommerne samt meget mere om arrangementet, som sitet nu
løbende bliver opdateret af arrangøren.

European Open Junior 2018 - Officiel hjemmeside