Landsholdet, der skal forsvare de rød-hvide farver til NM i Sverige 2018 er:

Miriam Søndergaard med Casey

Helle Vittrup Thomsen med Skjernå Bordercollie Tiffanie

Åsa Eriksson med My Trusted Friend Loves Coffee

Louisa Wibroe med Tending Wagtail

Pia Bergenholz med Tending Feat

Siri Renée Richter Jungersen med High Working B C Bonus

LP-udvalget udtager LP landsholdet på baggrund af placeringspoint samt nedenstående udvælgelseskriterier. Udtagelsen beror således på en samlet vurdering og ikke på placeringspointene alene.  

Placeringspoint tildeles hunde med en 1. præmiering således:

  • 1. vinder = 5 point
  • 2. vinder = 4 point
  • 3. vinder = 3 point
  • 4. vinder = 2 point
  • 5. vinder = 1 point

Oversigt over placeringspoint august 2018 finder du her

Udvælgelseskriterier:

• At hunden er elite champion, når landsholdet skal udtages endeligt, den kan altså godt samle placeringspoint før den er blevet elite champion. 

• At hunden viser stabilitet og en opadgående formkurve

• At man er en god ambassadør for sporten og for DKK

• At man viser en god holdånd

ETISKE REGLER FOR DELTAGELSE PÅ DKK'S LANDSHOLD: 

Det er vigtigt, når man deltager på et landshold, at man har en god og positiv holdånd og taler med alle på holdet. Man står sammen som et hold og viser det også udadtil. Samtidig har man det tøj på, som man har fået fra DKK, når man går på banen og repræsenterer Danmark, og når man i øvrigt er på konkurrenceområdet. Det er en selvfølge, at landsholdsdeltagerne efterkommer holdlederens anvisninger. Ved overtrædelse af de Etiske Regler kan man blive udelukket fra landsholdet.

DKK's etiske anbefalinger til håndtering og træning af hunde

Etikkens kunst